Oferty

Home / Oferty

OfertyDziałka  pow. 37.400 m2, nad rzeką Czarna Wierzyca, przeznaczona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stara Kiszewa, Zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Stara Kiszewa nr XVIII/124/2004 z dnia 23.06.2004 r., znajduje się w strefie A i K.

 

Strefa A- obszar wzmożonego rozwoju gminy, którym planuje się rozwój infrastruktury oraz wspieranie lokalizacji nowej zabudowy. Ma to na celu skupienie nowych inwestycji, aby obniżyć koszty budowy nowych sieci oraz zmniejszyć rozproszenie istniejącej zabudowy. Jest to obszar kluczowy dla rozwoju gospodarczego gminy i z tego powodu dla wybranych jego fragmentów zaleca się opracowanie dodatkowych lokalnych strategii i programów. Jest to teren o dużej możliwości przekwalifikowania gruntów rolnych na nie rolne oraz niedużej ilości zalecanych zalesień.

 

Strefa K- jest to korytarz, w którym zlokalizowane są dwa największe liniowe obiekty turystyczne gminy: rzeka Wierzyca oraz ścieżka rowerowa o znaczeniu ponad gminnym. Z tego powodu gmina wspiera w tym regionie rozwój obiektów obsługujących ruch turystyczny i uatrakcyjniających pod względem rekreacyjnym ten obszar. Dla tego terenu winny być opracowane dodatkowe programy rozwoju takiego zagospodarowania terenu. W obszarze strefy bezwzględnym priorytetem jest zachowanie ciągłości struktur przyrodniczych i ich ochrona. W strefie tej przewiduje się wolny od zabudowy pas 100 m od brzegów rzeki Wierzycy, dla którego wyjątkiem są obiekty istniejące lub związane z turystyką oraz przekroczenia elementami liniowymi infrastruktury technicznej oraz komunikacji pod warunkiem uwzględnienia potrzeby zachowania ciągłości struktur przyrodniczych oraz dostosowania charakterem do otoczenia. Miejscowości, które w części lub całości zostały objęte granicami tej strefy powinny w pierwszej kolejności być rozwijane poprzez uzupełnienie struktury urbanistycznej, następnie przez rozwój w kierunku najbliższej granicy strefy K poza nią a jedynie w przypadkach szczególnych w innych kierunkach wewnątrz strefy. Ograniczenia 100 m pasa wolnej zabudowy nie obowiązuje na terenach istniejącej zwartej zabudowy wiejskiej.

 

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66. Kodeksu cywilnego.

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ogólne warunki
Rynek: Wtórny
Cena: 261 800 PLN
Pow. całkowita: 37400.00 m²
Cena za m²: 7 PLN
Standard działki
Zabudowa: Niezabudowana

Kalkulator opłat

Prowizja biura Dla kupującego zawsze 0%
%
Opłaty notarialne
Opłata za wypisy aktu: 6,00 PLN za 1 stronę + 23% VAT

Opiekun oferty